Transparentnosť


„Nemôžete jeden druhému dôverovať? Potom si nemôžete ani navzájom pomôcť!" - Karel Čapek

Vnášať etické hodnoty do nakupovania je prioritným cieľom celého projektu ETIshop a určite uznáte, že to nie je možné, ak nebudeme verejnosti v maximálnej možnej miere preukazovať našu dôveryhodnosť. Nemáme čo skrývať, preto zverejňujeme všetky informácie, ktoré môžeme. Momentálne sa môžete pozrieť na naše príjmy, výdavky a hospodárenie.

ETIshop je skutočne jedinečný obchod aj vďaka tomu, že netají svoje príjmy ani nákupné ceny. Ponúkame vám tovar v tej istej cene, za akú sme ho kúpili my, čo si môžete aj overiť. Naša transparentnosť však nevyhnutne končí tam, kde začína ochrana osobných údajov.

Transparentnosť je jediným liekom na neduh nazývaný korupcia. Jedine vďaka transparentnosti môžeme dúfať, že nám verejnosť venuje dôveru, bez ktorej si vzájomnú pomoc a zapojenie komunity pre dobrú vec nevieme a nemôžeme predstaviť. Na druhej strane však kvôli nej už teraz zápasíme s niektorými prekážkami - byť skutočne transparentným obchodom je náročné časovo, technicky aj finančne. Transparentnosť si vyžaduje komplexné systémy, ktoré treba napĺňať údajmi a spracovávať ich tak, aby boli prehľadné aj pre verejnosť. Tomu všetkému treba venovať mnoho času a zároveň to byrokratizuje našu prácu. Navyše odhaľuje "naše karty" pred konkurenciou... Aj napriek týmto nevýhodám už teraz robíme viac, ako nám zákon prikazuje a budeme pre našu transparentnosť pred vami robiť ešte viac, ak nám ako naši zákazníci pomôžete dobrovoľným navyšovaním svojich cien.