Systematické vyriešenie problémov

Žiaľ, ak sa dnes vyriešením nejakého problému nedajú zarobiť peniaze, spravidla sa riešia len povrchne, alebo vôbec. Toto vnímame ako obrovský problém, lebo nakoniec nenájdete nikoho, kto by sa ujal takejto úlohy. Nikto sa nechce s niečim zaoberať, keď si myslí, že sa ho to priamo netýka. Lenže realita je taká, že každého z nás sa tieto veci týkajú. Každý z nás má svoju malú mieru zodpovednosti, ktorú by si mal prisvojiť.

My sme toto riešenie značne uľahčili. Nevyhovárame sa na zlé počasie, bohov alebo politikov. Radšej sa zameriavame na realizáciu projektov, ktoré sa snažia prispieť k riešeniu súčasných problémov systematicky a dlhodobo. Ako vraví známe príslovie: Ak dáš človeku rybu, nasýtiš ho na celý deň. Ak ho však naučíš loviť ryby, nasýtiš ho na celý život. Takže charita je sice pekná vec, ale tým pomôžete jedine v krátkej dobe. To čo potrebujeme sú zmysluplné neziskové aktivity. A tie sme vybrali tak, aby sa doslova každý mohol zapojiť.

Zelená hliadka

Jedná sa o najjednoduchšiu a najefektívnejšiu aktivitu, ktorú môže robiť ktokoľvek. Vadia Vám rozhádzané smeti? Pozbierajte ich. Vadia Vám začmárané lavičky? Očistite ich. Vadia Vám hrdzavé ploty? Zamalujte ich. Chýbajú vo Vašom okolí verejné koše? Postavte si ich.

Toto všetko a oveľa viac môžete robiť bez toho, že by ste sa na to niekoho pýtali. Môžete to robiť sami, s kamarátmi, v lete, v zime, raz za deň alebo raz do mesiaca. Nikto Vás nekontroluje a netlačí do toho. Je to čisto len o Vás a o Vašom postoji k Vášmu okoliu a životnému prostrediu. Už len tým, že zmeníte svôj postoj k recyklácii ušetríte prírode obrovský ekologický problém. Bonusom je, že automaticky žijete v krajšom prostredí.

Je kopa vecí ku ktorím potrebujete len minimálne množstvo peňazí. Peniaze nám uľahčujú výber aktivity a môžu poslúžiť na efektívne a systematické organizovanie akcií. Takto to už funguje aj v Bratislave a pomali sa pridávajú aj iné mestá. Prečo by sme to teda nepodporili?
To, že to funguje a dáva to zmysel si môžete overiť zhliadnutím krátkeho videa.


Sloboda učenia

O dosť pracnejším je projekt ohľadne vzdelávania. Súčasný školský systém vnímame za veľmi zaostaralí, lebo bol navrhnutý pred stovkami rokov a od tej doby sa v podstate nemenil. Doba sa však diametrálne zmenila, preto aj školstvo by sa malo prispôsobiť novým vedomostiam, trendom a výskumom. Práve vzdelanie nás všetkých je to, čo nás najviac posúva ďalej. Vďaka tomu môžeme používať kritické myslenie, čo v podstatnej miere ovplivňuje naše činy. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme naše školy dali do poriadku.

Je vedecky dokázané, že ľudia sa prirodzene vzdelávajú pomocou svojej vrodenej zvedavosti, kreativity a túžby hrať sa. Aj deti sú schopné vzdelávať sa samy a nemusia ich k tomu nútiť. Napriek tomu, že to vieme najväčším problémom je samotná legislatíva. Je to obrovský moloch, ktorý sa ťažko dá meniť. Preto vznikajú rôzne hybridné školy, ktoré sa to aspoň čiastočne snažia riešiť.


ME100

Systém nášho fungovania je značne deštruktívny. To, že by sa to malo zmeniť dokazuje aj história Veľkonočného ostrova. Okolo roku 1600 sa obyvateľom podarilo na ostrove zničiť všetky lesy. Pôvodne úrodná zem vysychala a erodovala. Nebolo z čoho stavať, ani na čom variť. Studničky a potoky vyschli. Ľudia vykynožili všetky ostrovné vtáky, aj slimáky. Bez papierových moruší nemohli už ani pliesť rybárske siete. Potom nastal hladomor, kmeňové boje, ničenie sôch a kanibalizmus. Súčasne sa chováme tak isto, ako ľudia na Veľkonočnom ostrove. Keď sa nič nezmení, tak bude len otázkou času kedy dospejeme do rovnakého bodu ako oni. Rozdiel je však ten, že teraz to je v globálnej miere.

Môžete vidieť, že najzávažnejšie problémy v žiadnom prípade sa nedajú vyriešiť lokálne. Aby sme pocítili podstatné zmeny musíme už uvažovať globálne. Súčasne vyrábame veci na krátku spotrebu, kvôli tomu ničíme prírodu, štandarné firmy čím ďalej tým viac fungujú neeticky a preto sa zhoršujú aj medziľudské vzťahy, atď. Je veľa takýchto problémov, ktoré musíme riešiť globálne.
My sme definovali, že finálnym cieľom musí byť vytvorenie trvalo udržatelnej civilizácie. Takže keď sme si vedomí toho, že množstvo ropy je obmedzené, tak by sme mali namiesto toho používať obnovitelné zdroje energie. Keď štandardné firmy fungujú neeticky, tak by sme mali mať etickú firmu, ktorá samotným spôsobom fungovania zaručuje spoluprácu a zlepšenie medziľudských vzťahov.

ETIckú firmu sme už spravili, takže teraz by sme radi vytvorili mesto, ktoré je v maximálnej možnej miere samostatné. Malo by to vyrábať trvalo udržatelne toľko energie koľko to spotrebuje a potraviny v takej miere, ktoré sa tak isto spotrebujú. Toto je už veľmi komplexná záležitosť a časovo aj finančne náročná. Takéto pozitívne trendy by sme postupne presadzovali aj keby boli finančne nákladné. V konečnom dôsledku všetko by sa dalo preklopiť do globálnej miery a tým by sme vyriešili najzávažnejšie problémy každého z nás.

Financovanie projektu je veľmi náročná záležitosť. Presne z tohoto dôvodu by bolo vhodné, keby ste pri nakupovaní dodržiavali odporúčané ceny. Bez peňazí nie je žiadny spôsob ako by sme sa dostali k týmto zdrojom.

Ukážka riešení, ktoré sa dajú týmto spôsobom podporovať:
Vertikálne farmy
Automatizácia ekologického pestovania


Teraz už poznáte naše 3 najpodstatnejšie výhody. A čo keď Vám povieme, že to nie je všetko? Veru, keď skombinujete etiku so spoluprácou dostanete veľmi mocný nástroj. Ktoré z nich by ste si dokázali automaticky vyvodiť? :)
Ďalšie články Vám práve teraz píšeme. Onedlho ich zverejníme.

- Nemáme žiadne AKCIE
- Nepreferujeme žiadnu značku
- Máte možnosť definovania použitia peňazí
- Menej reklamy
- Presadenie etického myslenia a správania
- Odstránenie korupcie
- Možnosť zaokruhlovania cien

Zatiaľ si môžete prečítať naše medzičlánky: